Vision for Foreningen Danmarks Flyvehistoriske Museum, Værløse

Aviation Museum Denmark

Flyvestation Værløse er et helt enestående naturskønt område. Det vil alle vide som har læst om området og vi, der kommer her dagligt oplever hver eneste dag skønheden. Når man træder ind på området er det som om omverdenens uro efterlades udenfor. Selv i myldretiden kan man her opleve en ro, som ikke kan opleves andre steder 17 km fra rådhuspladsen.

Hercules hangarerne i nord står som et bolværk imod indtrængende byggeri. I syd holder de historiske hangarer, der vidner om de mange års flyvende aktiviteter, på samme måde indtrængende entreprenører ude af det naturskønne område.

Rovfugle kredser højt over sletten. Råvildt træffes både i øst og vestenden, fasaners kalden høres næsten overalt. Fra tid til anden kan man høre en hund glamme fra indhegningerne, hvor de kan gå fri. Ved aften tide er der fra tid til anden en del cykelryttere, som træner og man kan næsten altid træffe gående som er ude for at nyde området.

Anvendelsen af Flyvestation Værløses arealer er styret af Landsplandirektivet og hertil hørende planer for lokale områder. Af disse fremgår, at området skal anvendes til ikke-støjende rekreative aktiviteter. Særligt er et indre område i den nordlige del af flyvestationen udlagt som ”grønt støttepunkt”, med vægt på flyvemuseumsaktivitet.

Aviation Museum Denmark støtter op om Landplandirektivets ønsker

ved etablering af et flyvemuseum som støtte for de rekreative aktiviteter.

De offentlige institutioner, som i dag ejer området er uden midler og kan derfor ikke leve op til sine egne ønsker om anvendelse af området. Vi vil gennemføre en plan som lever op til de oprindelige tanker i Landsplandirektivet.

Helt konkret vil et flyvemuseum skabe opholds-, spise-, bade- og værkstedsfaciliteter for alle de som går, cykler, kitesurfer, modelflyver og meget mere da det i forvejen vil være en del af museets faciliteter.

Udstillinger

Aviation Museum Denmark | Udstillinger

En række af vore historiske fly har haft Flyvestationen som deres og besætningernes hjembase i hele deres tjenestetid. Således er de en integreret del af Flyvestation Værløses samlede historiske værdigrundlag. Det gælder de kendte fly som Dakota/DC3, Catalina, Spitfire, Harvard, Firefly og alle helikoptertyperne. Disse luftfartøjstyper, samt diverse trænings- og forbindelsesfly (T-33, Chipmunk, KZ-VII) udgør en naturlig kerne i udstillingsmateriellet, når Aviation Museum Denmark fokuserer på flyvestationens efterkrigshistorie.

Til belysning af flyvestationens rolle som deployeringsbase under den kolde krig bør der ved/i de to shelters opstilles eksemplarer af de kendte jagerflytyper, Draken, Starfighter, Super Sabre og (på sigt) F-16. Hvor der i øvrigt er bevaret mindst to eksemplarer af en type, bør den ene af disse opstilles i DFM. Det gælder bl.a. Thunderjet, Meteor, Thunderflash og Sabre.

På længere sigt må det være naturligt, at man på dette historiske, centrale og publikumsnære sted kan fremvise et så samlet billede af dansk militærflyvnings historie som muligt.

Årene 1934-40 vil kunne repræsenteres af fly som Tiger Moth, Dankok, Avro 504N, der alle var baseret på Sjælland. Det eksisterende fuselagestel til en Fokker D.XXI vil være et oplagt udgangspunkt for en – for publikum tilgængelig – genopbygningsopgave i det arbejdende værksted – og dermed stå som et mindesmærke over 9. april 1940, men også vise den store anstrengelse det er at gøre fly og materiel i flyveklar- eller udstillingsbar stand. Derfor vil det også være af største betydning, at der bevares de gode værkstedsfaciliteter til den nødvendige vedligeholdelse af materiellet. Disse faciliteter omfatter såvel bygninger som redskaber/værktøj. Et vedligeholdelsesaspekt blandt mange er servicering af understel på de af flyene, der skal kunne flyttes rundt efter behov for forandringer i udstillingens opsætning.

Som en del af museets dokumentationsopgave og arbejde med at genoprette udstillingsmateriellet på museal korrekt vis er det afgørende, at der etableres mulighed for korrekt opmaling af fly. Værkstedet, hvor flystel vedligeholdes, kan være en del af det arbejdende værksted til glæde og oplysning for publikum.

Organisation

Aviation Museum Denmark | Organisation

På dette trin af projektet er det i sagens natur ikke muligt at give et konkret bud på organisatoriske og økonomiske forhold. Vi er er naturligvis opmærksom på, at afklaringen af disse forhold er helt afgørende for, hvorledes og hvornår museet vil blive realiseret.

Efterfølgende skal bestyrelsen opstille en uprioriteret – og næppe udtømmende – række overvejelser om den strategiske beslutningsproces:

 • 1. Afklaring af visionens indhold, f.eks. et museum, der bliver økonomisk og funktionelt selvbærende inden for en periode af f.eks. 5 år fra opstart.
 • 2. Afklaring af karakter og indhold af de fysiske rammer for museet. Startopstilling og udbygningspotentiale.
 • 3. Afklaring af tilgængeligheden af de fysiske udstillingsobjekter og deres kontekstobjekter – bredden i museets spændvidde.
 • 4. Afklaring af, hvilke protektorinstanser, henholdsvis sponsorgrupper, der skal søges inddraget – henholdsvis en identifikation af, hvad ”modydelsen” kunne tænkes at være. Se afsnittet om sponsorstrategi på side 17.
 • 5. Afklaring af, hvorledes tilvejebringelse af en minimumsstartkapital kan gennemføres og hvilke metoder, der her kunne tænkes iværksat.
 • 6. Afklaring af, hvad det oplevelsesøkonomiske aspekt betyder for ”the grand design”: Direkte fremvisning, indsigtsskabelse, baggrundsinformation, underholdning, naturoplevelse, skabelse af et ”komme-igen-behov”, mechandising (især af dokumentarisk art).
 • 7. Afklaring af, hvorledes de forskellige interesseorganisationer og interessegrupper vil medvirke eller støtte op omkring museets konkrete etablering. Fælles produkter i stil med samarbejdet med DC-3 Vennerne og veteranflyene.
 • 8. Afklaring af værtskommunens mulige støtte ”in kind”.
 • 9. Opstilling af en strategi-rammeplan for de enkelte aspekters indbyrdes procesmæssige sammenhæng og mulige tidsmæssige bindinger.

Bygninger

Aviation Museum Denmark | Bygninger

Der er mange udgifter til etablering, henholdsvis drift af museet og det er nødvendigt at forholde sig kritisk og realistisk for at gennemføre det muliges kunst. Følgende elementer bør indgå i overvejelserne:

 • a.Funktionsdueligheden og brandsikring af bygningerne.
 • b.Adgangsveje.
 • c.Parkeringsmuligheder.
 • d.Skiltning.
 • e.Belysning.
 • f.Aflåsning og afsikring.
 • g.Udenomsarealer.
 • h.Vedligeholdelse.
 • i.Miljøkrav og godkendelser.
 • j.Bindinger på anvendelsen.
 • k.Bindinger i relation til indretning og evt. ombygning.
 • l.Bindinger på evt. udbygning.
 • m.Bindinger på anvendelse af udenomsarealer

Udstillingsobjekter

Aviation Museum Denmark | Udstillingsobjekter

Visionen er at udstille fly og fremvise et typisk flyvestationsmiljø – samt at sætte dette ind i den naturlige ramme, der omfatter, hvad flyvning har betydet for det danske samfund til forskellige tider. Denne vision kræver, at der skaffes både økonomiske og praktiske muligheder for:

 • a. Evt. økonomisk kompensation for erhvervelse.
 • b.Adskillelse og transport.
 • c.Magasinering.
 • d.Registrering.
 • e.Renovering.
 • f.Klargøring.
 • g.Opstilling og vedligeholdelse.