Ordinær generalforsamling, Onsdag, den 27. februar 2019 kl. 19.00

Herved indkaldes til :

Ordinær generalforsamling

Hent indkaldensen i .PDF format her!

I foreningen Danmarks Flyvehistoriske Museum, Værløse

Onsdag, den 27. februar 2019 kl. 19.00

i Fælleshuset, Kroparken 3, Kirke Værløse, 3500 Værløse

(kørevejledning vedlagt)

med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Valg af stemmeoptæller(e).
  4. Formandens beretning.
  5. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab for decharge.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Fastsættelse af årligt kontingent.
  8. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor samt revisor suppleant.
  9. Eventuelt

For at kunne stemme på generalforsamlingen skal medlemsbidraget for 2019, DKK 200,00, være indbetalt senest 20. februar 2019 på foreningens konto :

Danske Bank reg. nr. 4310, konto nr. 0010 118 336

Medlemmernes forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, hvilket er den 12. februar 2019.

Vi håber på, at også du møder personligt op. I tilfælde af, at du ikke kan komme, vil vi opfordre til, at du underskriver vedhæftede fuldmagt, som kan scannes og mailes til info@aviationmuseum.dk, eller sendes per brev til Judith Jørgensen, Kroparken 9, Kirke Værløse, 3500 Værløse.

På bestyrelsens vegne, med venlig hilsen

Foreningen Danmarks Flyvehistoriske Museum, Værløse

 

Finn René Jørgensen

Formand

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *