Aviation Museum Denmark | Danmarks Flyvehistoriske Museum, Værløse

Foreningen Danmarks Flyvehistoriske Museum arbejder for, at der bliver oprettet et Danmarks Flyvehistoriske Museum på Flyvestation Værløse.

Vi har til hensigt at dokumentere og formidle flyvningens udviklingen i Danmark og Flyvestation Værløses historie og betydning for lokalområdet i eksisterende hangarer, shelters og bygninger med tilhørende faciliteter, som vi anser for at være naturlige rammer for vores aktiviteter.

Foreningen har mange forskellige samarbejdspartnere heriblandt statslige og lokale myndigheder, lokalhistoriske og private arkiver, danske og udenlandske flyvemuseer og flyvehistoriske interesseorganisationer. Foreningen forbereder vedtægtsmæssige, administrative, organisatoriske, økonomiske og praktiske foranstaltninger forud for oprettelsen og indvielsen af Danmarks Flyvehistoriske Museum.

Enhver person, forening, organisation, eller virksomhed, der ønsker at støtte foreningens formål kan ved indbetaling af et årligt kontingent på 200 kroner blive stemmeberettiget medlem af foreningen.

Tilmelding foregår ved at sende en e-mail med oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse til følgende adresse: info@aviationmuseum.dk

Bliv medlem her

Medlemsskab 200.- pr. år

Medlemsskab

Du kan blive medlem af foreningen Aviation Museum Denmark.

Det koster kun 200.- i kontingent pr. år.

Bliv medlem | indbetal 200.- på nedestående konto:

Reg.nr. 4310 | Kontonummer 0010118336

Du kan også indmelde dig via Mobilepay | 42 46 01 38

HUSK | Afsendernavn | Adresse | e-mail på din indbetaling, også når du betaler via Mobilepay!