Generalforsamling 2017

Herved indkaldes til :

Ordinær generalforsamling

I foreningen Danmarks Flyvehistoriske Museum, Værløse

Tirsdag, den 28. februar 2016 kl. 19.00

i Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse

med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Valg af stemmeoptæller(e).
  4. Formandens beretning.
  5. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab for decharge.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Fastsættelse af årligt kontingent.
  8. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor samt revisor suppleant.
  9. Eventuelt.

For at kunne stemme på generalforsamlingen skal medlemsbidraget for 2017, DKK 200,00, være indbetalt senest 20. februar 2017 på foreningens konto :

Danske Bank reg. nr. 4310, konto nr. 0010 118 336

Medlemmernes forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, hvilket er den 13. februar 2017.

På bestyrelsens vegne, med venlig hilsen

Foreningen Danmarks Flyvehistoriske Museum, Værløse

Finn René Jørgensen

Formand

Kørselsvejledning

Indkaldelse og kørselsvejledning findes i dette link :

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 20170228 til hjemmeside

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *