Storeflyvedag lørdag den 20. maj 2017

Mød os fra foreningen

Mød Foreningen Danmarks Flyvehistoriske Museum på Storeflyvedag lørdag den 20. maj 2017 på Flyvestation Værløse.

På dagen har vi en stand, hvor du kan høre om vores forening og planerne for opførelsen af Danmarks Flyvehistoriske Museum på Flyvestation Værløse.

Dørene åbnes kl. 10.00

Kl. 11.00 starter et Airshow, hvor der både vil være kunstflyvning og faldskærmsopvisning.

Derudover kan du opleve mange forskellige svævefly, motorfly og ultralet fly for eksempel den flotte KZ II fra 1946 og den flotte Piper Cub L4 fra 1942.

Tag din familie og/eller venner med på den naturskønne gamle flyveplads og få en dag i flyvningens tegn.

Generalforsamling 2017

Herved indkaldes til :

Ordinær generalforsamling

I foreningen Danmarks Flyvehistoriske Museum, Værløse

Tirsdag, den 28. februar 2016 kl. 19.00

i Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse

med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Valg af stemmeoptæller(e).
  4. Formandens beretning.
  5. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab for decharge.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Fastsættelse af årligt kontingent.
  8. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor samt revisor suppleant.
  9. Eventuelt.

For at kunne stemme på generalforsamlingen skal medlemsbidraget for 2017, DKK 200,00, være indbetalt senest 20. februar 2017 på foreningens konto :

Danske Bank reg. nr. 4310, konto nr. 0010 118 336

Medlemmernes forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, hvilket er den 13. februar 2017.

På bestyrelsens vegne, med venlig hilsen

Foreningen Danmarks Flyvehistoriske Museum, Værløse

Finn René Jørgensen

Formand

Kørselsvejledning

Indkaldelse og kørselsvejledning findes i dette link :

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 20170228 til hjemmeside