Store flyvedag 06.09.15!

Svæveflyveklubben og Danmarks Flyvehistoriske Museum, Værløse arrangerer store flyvedag på Flyvestation Værløse søndag den 6. september 2015.

Sæt kryds i kalenderen og tag familien med til en forhåbentlig god og hyggelig dag med masser af flyveaktivitet.

Det centrale i dagen er muligheden for at opleve en tur i en svæveflyver over flyvestationen. Vi forventer at kunne arrangere mere end 150 starter i løbet af dagen.

På dagen bliver der også mulighed for at flyve en tur i en F-16 simulator. Youfly kommer med deres Dual Dogfight F-16 truck, som indeholder 2 F-16 simulatorer i verdensklasse. F-16 simulatorerne er så gode, at professionelle F-16 piloter kan benytte dem til træning.

For Danmarks Flyvehistoriske Museum, Værløse er det helt centrale på dagen at hverve flere medlemmer til at støtte op om vort formål, som er at arbejde for :

  1. at der oprettes et Danmarks Flyvehistoriske Museum på Flyvestation Værløse
  2. at virke for tilvejebringelsen af dokumentation om flyvningens udvikling i Danmark og om flyvningens betydning for det danske samfund
  3. samt præsentation og distribution af denne viden, udnyttende eksisterende hangarer, shelters og bygninger med tilhørende faciliteter, herunder også
  4. at dokumentere og formidle Flyvestation Værløses historie og betydning for lokalområdet.

Jo flere medlemmer vi er, som støtter op om dette formål, desto tættere er vi på at få opfyldt foreningens formål.